Pokój nauczycielski


Nasze zajęcia obejmują:
* Dyscyplina partyjna
* Podstawowa znajomość systemy prawnego Surmenii
* Tożsamość partii
* Znajomość podstawowych praw i obowiązków członka
* Znajomość podstawowych praw partii (Statut, Manfest, Program)
Nasza instytucja nie jest szkołą w rozumeniu ustawy o szkolnictwie

Strony związane z tą:
Strona partii
Micrpedia-artykuł - zawiera on także artykuł o szkole

Sekraetarz Generalny 
Socjal-Demokratycznej Partii Robotniczej Surmenii,
Rektor Wyższej Szkoły Socjalizmu Demokratycznego w Tapenii,
Jean-Paul Sartre

Teraz jest
 
Jesteś na
 
Ta strona jest oficjalną siedzibą virtualnej Wyższej Szkoły Socjalizmu Demokratycznego, szkoła ta powstała w virtualnym świecie, założycielami jej są Surmeńscy SocjalDemokraci (www.sdprs.vgh.pl. www.surmenia.org)
 
Świetnie, było już tutaj 713 odwiedzający (1015 wejścia) niezapomnianych wizyt
adres do rektoratu: karol_skuza@vp.pl
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja